Sociale Innovatie; het Goud in Uw Organisatie (of Onderneming)

[English Below]

Sociale Innovatie; Goud in Uw Organisatie (of Onderneming)

Vandaag belde ik iemand waarmee ik een conflict dacht te hebben.

Binnen één telefoontje van twintig minuten begrepen we dat het ging om een misverstand en kan het miljoenen-project met hernieuwde energie en steun plaats vinden.

Ik belde hem dankzij iemand die me vroeg of ik wel goed naar hem had geluisterd.

In plaats van me vast te zetten in mijn eigen gelijk, vroeg ik mezelf af wat ik niet had gehoord. En belde ik hem.

Dit proces van input-reflectie-actie heet, in vak-jargon, ‘sociale innovatie’.

foto_EC_nieuws_nicky - kopie

Sociale innovatie is het open staan voor inzichten, ideeën, input, informatie van alle kanten (‘social’) en hiernaar handelen op een manier waardoor er iets nieuws / een nieuwe situatie ontstaat (‘innovatie’). In dit geval; een nieuw en beter contact met mijn klant.

Als ik vanochtend niet had geluisterd naar degene die mij de vraag stelde of ik had geluisterd, dan was ik niet op het idee gekomen te bellen. En te luisteren.

En was het miljoenen-project, op z’n minst, een duur en energie-vretend project geworden.

Ik wens u veel groei en sociale innovatie. Ofwel het vermogen te luisteren naar de mensen om u heen, ongeacht hun beroep, afkomst of inkomen.

Esma

Esma Choho biedt samen met haar team van experts en stand-up-comedians het seminar Sociale Innovatie; Goud in Uw organisatie (of onderneming)*. Bent u een directeur, leidinggevende of beslisser dat het goud dat we allemaal in handen hebben wil ontsluiten in een seminar van vier of acht uur? En heeft u een opleidingsbudget vanaf € 1000,- per werknemer. Mail ons dan op office@choho.com

* Vanaf 100 werknemers.

Social Innovation; Gold in Your Organization (or Business)

Today I phoned someone who I thought I had a conflict with.

Within one phone call, about twenty minutes, we both understood we both suffered from a misunderstanding and decided to proceed with our multi-million euro project without wasting any more energy.

I phoned him because of someone asking me whether I had listened well enough. Instead of wanting to be right, I asked myself whether I had actually understood him. And then I called. Which co-defined the success of my day and business.

This process of input-reflection-action, is what I call ‘social innovation’.

Social innovation happens when we are open for insights, ideas, input, information no matter the status (‘social’) and act on it in a way that causes a new situation (‘innovation’). It also causes a new understanding and connection that helps us evolve / innovate ourselves and our relationships, our understanding of value and values. Which helps us evolve and innovate our products and services.

Social innovation begins with listening. (Note to self: donot confuse social media with social innovation ;-))

If I had not listened to the person asking me whether I had listened, the idea to call would not have come up. To listen. And the multi-million euro project would have been a very long, expensive and energydraining project.

I wish you lots of Social Innovation; the power to listen to the people around you, no matter what their profession, race or income.

Esma

Esma Choho, together with her team of experts and stand-up comedians, offers a seminar Social Innovation; the Gold in Your Company (or Business)**.

Are you a CEO, manager or decisionmaker who understands or wants to understand the importance of soft skills to innovate and thrive? Interested in a four or eight hour seminar and ready to invest €1000,- per employee to create out of the box ROI*? Mail us: office@choho.com.

* only for prospects that we can accept as clients, mail us for more information

** Minimum of 100 employees.

 

, , , , , , , , , ,

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes